Skaff boken

22juli-profetien

Last ned hele boken gratis!

Velg fil: PDF formatert for lesebrett eller mobil enhet | Skrivervennlig PDF

Den engelske versjonen er tilgjengelig på Amazon.com.

 
Bokens baksidetekst:

Terrorangrepene som fant sted i Oslo og på Utøya 22. juli 2011, påførte Norge et dypt sår. Nå, 5 år senere, fortsetter hverdagen for det norske folk, idet denne nasjonale tragedien går inn i historiebøkene. Men historien ender ikke der. Denne hendelsen rommer også noen viktige åndelige aspekter som ennå ikke er blitt tatt tilstrekkelig alvorlig. Det er godt dokumentert at minst 7 personer fikk profetisk åpenbaring knyttet til denne hendelsen, i året forut for angrepene. Boken belyser både årsaken til at angrepene fikk lov til å skje, og hva slags respons som nå er påkrevd dersom Norge skal kunne unngå enda verre hendelser i fremtiden. For mer enn én av dem som mottok profetisk åpenbaring knyttet til 22. juli så også at noe verre er på vei. Kan vi med god samvittighet bare ignorere dette? Bryr vi oss da virkelig om å kunne unngå at flere dyrebare menneskeliv går tapt, hvis vi i utgangspunktet avskriver det som Gud ønsker å åpenbare?


(Obs! Det er mindre enn 40 eks av 22. juli-profetien igjen på lager før boken er utsolgt.)

 


(Antallet er bestemt på bakgrunn av aktuelle vektgrenser.)

 
Heftets baksidetekst:

OM DETTE HEFTET

Etter at boken 22. juli-profetien ble utgitt har det kommet frem at det var flere som hadde sterke åndelige opplevelser i forkant av det som skjedde 22. juli 2011. Som følge av dette kommer det nå en ny utgave av denne boken, der disse historiene tas med som et ekstra kapittel.
Dette heftet inneholder det nye kapitlet, samt to utvalgte kapitler fra første utgave av 22. juli-profetien. I tillegg er det inkludert en systematisk respons på de teologiske innvendingene som er blitt reist mot boken. Disse kan oppsummeres i tre grunnleggende spørsmål, som behandles i Tillegg C:
1. Dømmer Gud under nådens tidsalder?
2. Hvordan kan Gud ha noe å gjøre med det som åpenbart er satans verk?
3. Handler Gud fortsatt med menneskeheten på et nasjonalt plan?
Alt som er nytt i andre utgave er dermed inkludert her. Må dette heftet fremskynde en mobilisering av de gudfryktige til anger på Norges vegne.

 


E-post: salg@22juliprofetien.com

Tlf: 90873444


a

Anbefalinger:

– Boken til Jeremy Hoff «22. juli-profetien» er en fantastisk bok som alle bør lese.
Gro Wenske, leder av Stiftelsen for Bibelen og Israel

– Boken gir enormt verdifull info som de fleste i vårt land ikke kjenner til, og er grundig dokumentert. En uunnværlig bok for alle som ønsker at Norge skal være velsignet av Gud!
Jan Ernst Gabrielsen, tidligere pastor og misjonær

– Den boka her beskriver hvordan det som skjedde 22. juli var et vekkerrop til Norge. Dette her må bare spres og sendes til alle kristne ledere ut over Norge.
Terje Liverød, daglig leder for Catch The Fire School Of Ministry Norway

– Jeremy Hoff sin bok er et varsku rop, ikke minst for Norges ledere, også kristne ledere, som glatt lar seg forme etter tidsånden, og ikke etter Guds Ord.
Hans Bratterud, historiker og forfatter

– 22. juli-profetien er et kall til søvngjengernasjonen Norge om å våkne. Det er en overbevisende og velskrevet bok, som viser hvilken fare landet står overfor. Med sin humanistiske og anti-israelske politikk er Norge blindt på vei mot stupet av hva som kan være en nært forestående katastrofal ødeleggelse, hvilket 22. juli bare var en forsmak på.
Ramon Bennett, forfatteren av den internasjonalt bestselgende boken, Filisterne – myten om det palestinske folk (1997, Hermon Forlag)

– Dette er en bok som jeg mener alle kristne i Norge bør ha. Det er Guds siste advarsel til Norge. Enten blir dere ødelagt, eller så tar dere Norge tilbake! Gud er så god, at etter alt dere har gjort mot Israel de siste årene, sender han dere en profetisk advarsel, slik at Norge igjen kan bli velsignet.
Jan Willem van der Hoeven, grunnlegger av den internasjonale kristne ambassaden i Jerusalem (ICEJ)

– En stor takk til Jeremy Hoff, som tok den store belastningen som flere av oss andre ikke våget.
John Skåland, daglig leder av Karmel-Instituttet

Comments are closed.